PRO AGE | NASZE CELE
Pro Age - edukacja dorosłych, szkolenia dla osób chcących pracować z seniorami, praca z osobami starszymi.
seniorzy, edukacja dorosłych, zajęcia dla osób starszych, srebrna gospodarka, praca z seniorami, demografia, gerontologia, pro age
15563
page,page-id-15563,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

NASZE CELE

Głównym celem Pracowni ProAge jest przygotowanie świadomych, profesjonalnych, odznaczających się wysokimi kompetencjami praktycznymi specjalistów, zajmujących się działaniami skierowanymi do osób w wieku 60+ oraz rozwojem potencjału ekonomicznego swoich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem dynamicznego procesu starzenia się społeczeństwa.

Proponujemy nowatorskie metody edukacyjne w priorytetowych obszarach rekomendowanych przez Unię Europejską oraz światowe trendy rozwojowe.

Chcemy wspólnie z tymi, którzy są zainteresowani bardzo szeroko pojmowaną problematyką „silver economy” tworzyć przestrzeń edukacyjną, służącą rozwojowi standardów jakościowych i wypełnieniu „luki kompetencyjnej” w obszarach związanych z polityką demograficzną, polityką senioralną, ekonomią starzenia się i długowieczności.

Wszystkie propozycje edukacyjne oparte są na wiedzy gerontologicznej, a współpraca międzynarodowa pozwala nam na wykorzystywanie najnowszych badań, doświadczeń i rozwiązań.