PRO AGE | OBSZARY DZIAŁAŃ
Pro Age - edukacja dorosłych, szkolenia dla osób chcących pracować z seniorami, praca z osobami starszymi.
seniorzy, edukacja dorosłych, zajęcia dla osób starszych, srebrna gospodarka, praca z seniorami, demografia, gerontologia, pro age
15565
page,page-id-15565,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

OBSZARY DZIAŁAŃ

W naszej ofercie znajdziecie Państwo trzy podstawowe obszary działań, skierowane do różnych odbiorców.

znaczek_malyWszystkie obszary składają się z III Modułów edukacyjnych.

Moduł III jest etapem, który można wybrać po skorzystaniu z Modułów I i II i jest propozycją uzyskania certyfikatu „ProAge”. W tym module uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę o umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na realizację projektów skierowanych do odbiorców w wieku 60+ oraz zasady pisania takich projektów w oparciu o wiedzę i doświadczenia innych realizatorów.

Osoby indywidualne będą mogły poszerzać i wzmacniać swoje kompetencje zarówno w celach zawodowych, jak i osobistych.

Wszystkie moduły edukacyjne zawierają część teoretyczną, opartą na wiedzy z zakresu gerontopedagogiki i socjogerontologii oraz pedagogiki dorosłych i psychogerontologii.

Wymienione dyscypliny naukowe wykorzystane zostaną w zakresach: podstawowym – dla wszystkich uczestników ( obowiązkowy dla wszystkich Moduł I ) oraz poszerzonym o specjalistyczne, szczegółowe zastosowanie, w zależności od wybranego szkolenia dla konkretnej specjalności. (Moduł II )

znaczek_malyProponowane przez nas, przykładowe specjalizacje w zakresie poszerzonej edukacji gerontologicznej, ukierunkowanej na konkretną dziedzinę:

– projektanci i architekci

– animatorzy kultury i czasu wolnego

– trenerzy sportowi i prowadzący zajęcia rekreacyjne

– prawnicy

– terapeuci

– nauczyciele

– edukatorzy z różnych dziedzin w tym

– edukatorzy w zakresie kompetencji cyfrowej seniorów

– urzędnicy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące w środowiskach zróżnicowanych wiekowo

– inne osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w opisanych zakresach tematycznych

Nasza oferta nie jest zamkniętym katalogiem i w sposób elastyczny możemy ją dostosowywać do pojawiających się potrzeb i sugestii odbiorców.

znaczek_malyBiznes

Dla szeroko rozumianego klienta biznesowego proponujemy dwa moduły edukacyjne.

 

Moduł I – podstawowy

Wprowadzenie w tematykę „silver economy” w oparciu o światowe trendy i rekomendacje. W tym module zainteresowani odbiorcy pozyskają podstawową wiedzę z zakresu:

– trendów demograficznych i implikacji dla ekonomii i biznesu w Polsce

– specyfiki „klienta – konsumenta” 60+ – stan na dziś i obserwowane zmiany

– projektowania uniwersalnego i „design thinking” w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 60+

Moduł II

Jest to rozszerzona propozycja edukacyjno-praktyczna, polegająca na połączeniu zajęć wykładowych ze spotkaniami z grupami osób w wieku 60+.

Celem jest skonfrontowanie propozycji produktów i usług z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami wykorzystania przez potencjalnych odbiorców.

Elementem opcjonalnym jest przygotowanie do pełnienia funkcji „managera demograficznego” w firmie-przedsiębiorswie, w oparciu o strategię zarządzania wiekiem.

Zapraszamy także banki i instytucje finansowe oraz ubezpieczeniowe.

Moduł III w biznesie : pakiet edukacyjno-informacyjny, prowadzący do uzyskania Certyfikatu ProAge !

znaczek_malyInstytucje publiczne i urzędy

Moduł I – Podstawowy

służy pozyskaniu bazowych informacji i zapoznaniu się z wiedzą, dotyczącą:

– trendów demograficznych i ich wpływu na zmianę struktury społecznej

– konsekwencji i wyzwań, związanych z przełomem demograficznym z punktu widzenia administracji i polityki społecznej

– specyfiki grupy wiekowej 60+ – możliwości, ograniczeń, barier, oczekiwań i potencjału

– konieczności zmian postaw i realizacji idei „społeczeństw przyjaznych starzeniu”

Moduł II

Na tym etapie treści edukacyjne zostaną dostosowane do konkretnej grupy urzędników-pracowników, z uwzględnieniem specyfiki tematycznej danej jednostki: kultura, edukacja, sprawy społeczne, działania obywatelskie, zdrowie, transport publiczny, itp.

Uczestnicy, oprócz wiedzy teoretycznej, będą mieli okazję spotkać się z grupami osób 60+, aby zastosować swoje nowo nabyte w praktyce i przedyskutować newralgiczne punkty, mogące stwarzać trudności.

Moduł III – dla zainteresowanych osób